Exploration of liver cancer genomes.

Shibata T, Aburatani H.Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Jun;11(6):340-9. doi: 10.1038/nrgastro.2014.6